с. Каменар

Продаден
Разположение: Каменар,
Поморие
Тип: Собствен дом
Състояние: В строеж
Площ: 198 кв. м

с. Кошарица

Продаден
Разположение: с. Кошарица
Тип: Собствен дом
Състояние: До ключ
Статус: В строеж
Площ: 140 кв. м

с. Кошарица 1

Продаден
Разположение: с. Кошарица
Тип: Собствен дом
Състояние: До ключ
Статус: В строеж
Площ: 164 кв. м

с. Кошарица 2

Продаден
Разположение: с. Кошарица
Тип: 2 собствени дома
Състояние: До ключ
Статус: В строеж
Площ: 163 и 135 кв. м