Проектиране

строителна документация

Все още сте в процес на изясняване на вашите инвестиционни намерения и търсите архитект, строителен инженер за проектиране, преустройство или ремонт? Ние можем да Ви помогнем!

Изпълняваме:
1. Проектиране – разработване на инвестиционни проекти, прединвестиционно проучване и консултации за сгради както по част “Конструктивна” и “Архитектура”, така и за всички други специалности. Инвеститорски контрол, това е услуга по упражняване на контрол върху постигнатите договорености между Възложителя и участниците в строително-инвестицонния процес.
2. Инвеститорския контрол – услуга, която дава възможност на инвеститора да управлява и контролира цялостния процес на инвестиране на активите на база на специфичните му изисквания. От нея могат да се възползват, както частни инвеститори, така и за държавни структури.

Инвеститорски контрол се осъществява по време на целия жизнен цикъл във всички фази на проекта:

  • Проучване на местоположение
  • Проектиране
  • Проучване прогнозната стойност на строежа. Количествени и стойностни сметки
  • Строителство
  • Реклама и реализация
  • Управление

Нашият проектантски екип е готов да реализира всички ваши идеи относно проектирането на бъдещата ви къща, жилищна сгрaда, офис или хотел.
Направете запитване

строителна документация