Къщи

Щом сте стигнали до изграждане на груб строеж, значи имате работен проект и строително разрешение. Ако тепърва правите постъпления в тази посока, ние можем да ви помогнем. Пишете ни.( хиперлинк до форма за контакт- писмо)
След като инж.Архитект създаде сградата, неин външен вид и вътрешното разпределение, проекта се дава на инж. Конструктор, който прави изчисления и прави проект за използвания бетон за колони, плочи, шайби и т.н., къде каква греда ще преминава, тя може да се вижда, но може и да е скрита и съответно какво и колко бетонно желязо ще се използва. Неговата работа е много важна и от гледна точка на економия на материала, тъй като за направа на груб строеж на една къща от 200кв.м., например, може да отиде от 15 до 25 тона бетонно желязо. Вижда се разликата, която изразена в левова равностойност е съществена за строежа. Ако още нямате добър инж. Конструктор, то можете да ползвате услугите на( имената на нашият инж.Конструктор). Пишете му.

Изграждането на грубият строеж следва след като геодезиста е посочил и очертал терена за изкопа. Самият изкоп за фундамента се прави според проекта и зависи от това, какъв е терена на който ще бъде изградена сградата. За това се грижи инженер Геолог, който взима съответните проби от терена. А самият фундамент може да бъде плитко заложен: плоскостен, ивичен и т.н, дълбоко заложен: пилотен, кладенчов и т.н
Грубият строеж включва също изливане на фундамент, изливане конструкцията, зидария на стени и направа на покрив. По направеният проект ние можем да направим количествена и стойностна сметка за обекта или колко и какъв материал е необходим за целият строеж и колко ще ви струва това.
Това е минимума, който трябва да знаете за грубият строеж.
Завършването на грубият строеж е съпроводен от съответен документ, който удостоверява, че сградата е изградена в груб строеж. Акт за приемане на конструкция( Акт №14), издава се от Общината на чиято територия е изграден обекта.