Начало

Жил Строй Инвест ЕООД – е компания, посветена на пълното обслужване на строително – инвестиционни проекти, консултантските услуги и управлението. Ние работим в динамична среда с гъвкавост, бързина и високо качество при реализацията на инвестиционната програма на Клиента.

Изпълняваме  инвеститорски контрол, това  е услуга по упражняване на контрол върху постигнатите договорености между Възложителя и участниците в строително-инвестицонния процес.

Инвеститорския контрол е услуга, която дава възможност на инвеститора да управлява и контролира цялостния процес на инвестиране на активите на база на специфичните му изисквания. От нея могат да се възползват, както частни инвеститори, така и за държавни структури.

Инвеститорски контрол се осъществява по време на целия жизнен цикъл във всички фази на проекта:

  • Проучване на местоположение
  • Проектиране
  • Проучване прогнозната стойност на строежа. Количествени и стойностни сметки
  • Строителство
  • Реклама и реализация
  • Управление

Построените обекти можем да ги рекламираме и продаваме за Вас в нашият  сайт за продажби BPS